MÅLGRUPPER

Jeg vil arbejde med alle aldre

BØRN 0-10 ÅR

Jeg ønsker at besøge institutioner for børn med diverse handicap og tilbyde fysiske aktiviteter, små boldspil, lege osv. Det kan være besøg i specialklasser, og børnehaver, for børn med ekstra behov.

Jeg vil tilbyde ture og oplevelser ud af huset med fokus på aktivitet og masser af glæde. Det kunne være en simpel tur i den lokale sportshal, hvor jeg via aktivitet, spil og leg vil bevise, at de børn kan meget mere, end de tror de kan.

VOKSNE 18-50 ÅR

Jeg ønsker at besøge dagtilbud og opholdssteder for handicappede og tilbyde diverse aktiviteter i huset. Det kunne være små lege og spil med fokus på glæde og energi.

Tilbyde ture ud af huset, det kunne være en tur i den lokale idrætshal, hvor man kunne mødes med ligestillede fra andre kommuner. Her kunne man lave diverse aktiviteter og spil. Og hvem ved, måske få dem med i en forening, så de oplever glæden ved fællesskabet.

Jeg ønsker at arbejde med voksne med psykiske lidelser, angst, depression, demens osv. Jeg er af den overbevisning, at de med glæde, energi og aktivitet vil få en bedre hverdag.

“Målsætningen er at bevise, 

at alle kan flytte sig. At man gennem fysisk aktivitet vil få en bedre motorik samt opnå en bedre indlæring og dermed en bedre livskvalitet. 

Og hvem ved måske vil de blive en del af en forening til stor glæde for dem selv og deres familie.”

BØRN 10-18 ÅR

Jeg ønsker at besøge skoler og dagtilbud for unge mennesker, der på den ene eller anden måde er udfordret, og tilbyde diverse fysiske aktiviteter, små boldspil, lege osv. Tilbyde ture og oplevelser ud af huset med fokus på aktivitet og masser af glæde. Det kunne være en tur i den lokale sportshal, hvor jeg via aktivitet og små spil vil flytte de unge og vise, at de er istand til meget mere, end de tror. 

Jeg vil bruge pædagogerne i de forskellige lege og forhåbentlig inspirere dem til at lege videre og udvikle de unge.

Jeg vil arbejde med aktiviteter for unge mennesker med psykiske lidelser, angst, depression osv. Der er mange unge, der har det skidt,  og jeg er sikker på, de kan få en meget større livskvalitet ved at komme ud og blive rørt og på den måde finde ud af, at de er i stand til meget mere, end de tror. Via aktivitet og glæde vil jeg arbejde med utilpassede unge, og derved hjælpe dem med at komme tilbage på rette spor.

VOKSNE +50 ÅR

Jeg ønsker at besøge opholdssteder og plejehjem for ældre både med og uden diagnoser og tilbyde diverse aktiviteter i huset. Det kunne være små lege og spil med fokus på glæde og energi.

Jeg vil tilbyde ture ud af huset, det kunne være en bustur, hvor de ældre vil opleve noget og samtidig møde andre, idet mit indtryk er, at mange ældre er ensomme og savner selskab. Alle ture vil indeholde en form for aktivitet, alt efter hvad de ældre kan overkomme. Der vil være fokus på glæde og masser af energi.

Jeg ønsker at arbejde med ældre med demens, da jeg er af den overbevisning, at jeg kan give dem en bedre livskvalitet ved hjælp af aktiviteter og ture og masser af fokus på glæde og energi.